STRIX ADVISORS


Strix Advisors sp. z o.o.
Al. Solidarności 115 lokal 2
00-140 Warszawa
Spółka wpisana przez Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000549465,
posiada NIP: 5223025407 oraz nr REGON: 361125733.

E-mail: office (at) StrixAdvisors.pl

Copyright © 2015 - 2018 Strix Advisors sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.